UKOME Şube Müdürlüğü

İletişim Bilgileri

Adres

Gürsu Mh. Atatürk Bulvarı 390 Sk. Konyaaltı / ANTALYA

Telefon

(0 242) 321 84 88-89

Faks

(0 242) 312 71 53

Birim Yöneticisi

Sevcan Atalay (Şube Müdürü V.)

Görev ve Sorumluluklar

UKOME Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) UKOME Genel Kurulu’nun sekretarya hizmetlerini yapmak,
b) UKOME Genel Kurul Başkanının emir ve talimatları doğrultusunda gündemi hazırlamak ve üyelere duyurmak,
c) Görüşme tutanaklarını ve oylama işlerini düzenlemek, alınan kararları yazmak, imzalattırmak ve ilgili mercilere göndermek,
ç) Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde ulaşımla ilgili tüm proje çalışmalarının yapılması için gerekli ön etütleri yapmak,
d) UKOME Alt Komisyon çalışmalarına nezaret etmek, katılmak, kurulun toplanmasını sağlamak, alınan kararları yazmak, imzalattırmak ve UKOME Genel Kuruluna sunmak,
e) Toplu taşıma güzergâh değişiklikleri, toplu taşıma özel yolları, toplu taşıma durak düzenlemeleri, taksi durak taleplerine ilişkin ilgili şube müdürlükleri tarafından hazırlanan ön inceleme ve görüşleri değerlendirerek, karar alınması gereken konuları UKOME Genel Kuruluna sunmak,
f) Yol, hemzemin ve katlı kavşak düzenlemeleri, dolaşım planları, yön düzenlemeleri, trafik sakinleştirme uygulamaları ile ilgili etüd-proje çalışmaları yapmak, yaptırmak,
g) Kavşak kapasite/hacim oranları dikkati alınarak, sinyalizasyon sistemi önerilerini UKOME Genel Kuruluna sunmak,
ğ) Otobüs, minibüs, taksi, servis ve çekici araçlarının taşıma bedelleri ile taşıt trafiğine sınırlı bölgelerde uygulanacak giriş-çıkış fiyatları konusunda ilgili şube müdürlüklerince yapılan değerlendirmeler sonucunda, talep ve önerileri UKOME Genel Kuruluna sunmak,
h) Yol kenarı ve açık otopark alanlarına ilişkin planlama, talep, öneri ve değerlendirmeleri hazırlayarak UKOME Genel Kuruluna sunmak,
ı) Yönlendirme, bilgilendirme ve uyarı işaret tabelaları ile ilgili düzenlemeleri belirlemek ve uygulanmasını sağlamak,
i) Ulaşım Ana Planı ve ulaşımla ilgili her türlü projenin ihalesi, değerlendirilmesi ve kontrolünü yapmak,
j) UKOME Genel Kurulu’na ulaşım ve trafik düzenlemelerine ilişkin öneriler sunmak,
k) İlçe Belediyeler ve ilgili kurumlar ile koordinasyonu sağlamak,
l) Kent genelinde ulaşım sistemi ile ilgili incelemeler yapmak, sorunları saptamak, çözüm için gerekli çalışmaları yürütmek.
m) Trafik Şube Müdürlüğünce ön çalışması yapılmış “Ön Geçiş İzin Belgesi” ve “Geçiş Yolu İzin Belgesinin” değerlendirilmesinin yapılarak gerekli kararın alınması için UKOME Genel Kuruluna sunmak.
n) Şube Müdürlüğünü ilgilendiren konulara ilişkin hukuksal süreçleri takip etmek