Trafik Şube Müdürlüğü

İletişim Bilgileri

Adres

Gürsu Mh. Atatürk Bulvarı 390 Sk. Konyaaltı / ANTALYA

Telefon

(0 242) 321 84 88-89

Faks

(0 242) 312 71 53

Birim Yöneticisi

Yusuf Özmen (Şube Müdürü V.)

Görev ve Sorumluluklar

6360 ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunları ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca şehirde trafik hizmetlerini yürütmek üzere;
a) Mevcut sinyalizasyon sistemleri kurulmuş olan kavşaklarda trafik akışının sürekliliğini sağlayacak şekilde bakım ve onarımlarını yapmak, yaptırmak, denetimlerini sağlamak,
b) UKOME Genel Kurul Kararı alınan kavşaklarda sinyalizasyon sistemlerinin tesis edilmesi, bu sistemlerin kurulması ile ilgili gerekli olması durumunda şartname ve ihale dokümanlarının hazırlanmasını sağlamak,
c) Sinyalizasyon sistemlerinin bulunduğu kavşaklarda trafik akışının sağlanmasına yönelik gerekli çalışmaları yapmak ve sinyal planlarının hazırlanmasını sağlamak,
ç) Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanındaki karayolları üzerinde trafik emniyetini ve güvenliğini sağlamak amacıyla yatay-düşey trafik işaretlemelerini yapmak ve yaptırmak,
d) Kavşak ve ana arterlerdeki trafik sıkışması, trafik kazaları ve benzeri durumları izlemek trafik akışının daha güvenli ve hızlı şekilde sağlanması için ilgili kurum ve birimlere bu bilgileri aktarmak ve koordinasyonu sağlamak,
e) Belediyemiz Telsiz Sisteminin bakım ve onarımını yapmak, sistemin devamlılığını sağlamak,
f) 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanuna bağlı olarak hazırlanan “Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelik” şartlarına uygun olarak “Geçiş Yolu/Ön İzin Belgesinin” teknik çalışmalarını yaparak UKOME Genel Kuruluna sunmak,
g) İhtiyaç ve gelen taleplere göre UKOME Genel Kurul Kararı ile belirlenen yerlere, ihtiyaç durumunda durak imal etmek,
ğ) Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanında bulunan cadde, sokak ve yollarda yapılacak kazı, yol, kavşak ve asfalt çalışmaları ile ilgili alt yapı kurumlarınca karayolu üzerinde alınması gereken trafik tedbirlerinin alınmasını ve işaretlemelerinin yapılmasını koordine etmek,
h) Şube Müdürlüğü’nü ilgilendiren konulara ilişkin hukuksal süreçleri takip etmek,
ı) Şube Müdürlüğünü ilgilendiren ve UKOME Genel Kurulunda görüşülmesi gereken konularda; ön incelemeler ile gerekli tüm bilgi ve belgeleri hazırlamak, Müdürlük görüşüyle beraber UKOME Şube Müdürlüğüne iletmek.
i) Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilindeki totem tabelaların ulaşım açısından uygunluğuna yönelik görüş bildirmek.