Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü

İletişim Bilgileri

Adres

Gürsu Mh. Atatürk Bulvarı 390 Sk. Konyaaltı / ANTALYA

Telefon

(0 242) 321 84 88-89

Faks

(0 242) 312 71 53

Birim Yöneticisi

Osman GÜNEL (Şube Müdürü V.)

Görev ve Sorumluluklar

Toplu Taşıma Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyeler Kanunu 5393 sayılı Belediyeler Kanunu ve 6360 sayılı Kanun gereği, şehir içi toplu taşım sistemini Belediye araçlarıyla veya özel toplu taşım araçlarıyla planlamak ve yürütmek,
b) Belediye sınırları içerisinde hat ve güzergâh ihtiyaç ve taleplerini Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği de dikkate alınarak incelemek ve değişiklik yapılması gereken durumlarda (hat ekleme-çıkarma, güzergâh revizyonu vb.), önerileri Müdürlük görüşüyle beraber UKOME Genel Kurulunda görüşülmesi için UKOME Şube Müdürlüğü’ne iletmek,
c) Toplu taşıma araçlarının zaman tarifesi ve rotasyon planlarını hazırlamak ve takip etmek.
ç) Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki toplu taşım araçlarının (belediye, ihaleli ve özel halk otobüsleri) denetimini yapmak,
d) Kazı, yol, kavşak ve asfalt çalışmaları nedeniyle toplu taşıma güzergahlarında değişiklik olması ihtiyacı halinde ilgili, kurum ve kuruluşlarla (ASAT, Karayolları, TEDAŞ, Türk Telekom) koordinasyon kurarak, alternatif yol ve güzergâhları belirlemek,
e) Antalya Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği kapsamında belirlenmiş çalışma şekil ve esaslarına uymadığı tespit edilen toplu taşım araç işleticilerine ve şoförlerine, ilgili yönetmelik kapsamında cezai işlem uygulamaları gerçekleştirmek, 
f) Toplu taşıma hizmetlerine yönelik gelen şikayet, talep ve önerileri kayıt altına almak, değerlendirmek ve toplu taşıma sistemine ilişkin (hat, güzergah, tarife vb.) bilgilendirme ve duyuruları yapmak,
g) Gelen talep ve ihtiyaca göre, toplu taşıma durak/aktarma merkezi/depolama alanları vb. yerlere ilişkin önerileri hazırlayarak, UKOME Genel Kurulunda görüşülmesi için UKOME Şube Müdürlüğü’ne iletmek,  
ğ) Toplu taşıma araçları ücret tarifelerine ilişkin gelen talepler ya da ihtiyaç doğrultusunda gerekli ön incelemeler yaparak, UKOME Genel Kurulunda görüşülmesi için UKOME Şube Müdürlüğü’ne iletmek,  
h) Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde toplu taşıma durak/aktarma merkezi/depolama alanları vb. yerlerde denetim ve organizasyonu sağlamak,
ı) Şube Müdürlüğü’nü ilgilendiren konulara ilişkin hukuksal süreçleri takip etmek,
i) Şube Müdürlüğünü ilgilendiren ve UKOME Genel Kurulunda görüşülmesi gereken konularda; ön incelemeler ile gerekli tüm bilgi ve belgeleri hazırlayarak, Müdürlük görüşüyle beraber UKOME Şube Müdürlüğüne iletmek,
j) Elektronik bilet sistemi veri ve ekipmanlarını denetlemek, istatistiksel olarak raporlamak ve planlanacak yeni ulaşım çözümleri için öneriler sunmak,
k) Toplu taşıma hizmetinin güvenli, düzenli, konforlu ve hızlı gerçekleşmesi için uygulamalar üretmek ve sistemi denetlemek.