Raylı Sistemler Şube Müdürlüğü

İletişim Bilgileri

Adres

Gürsu Mh. Atatürk Bulvarı 390 Sk. Konyaaltı / ANTALYA

Telefon

(0 242) 321 84 88-89

Faks

(0 242) 312 71 53

Birim Yöneticisi

Onur Eren Üge (Şube Müdürü V.)

Görev ve Sorumluluklar

Raylı Sistemler Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Raylı Sistem araçlarının koordineli bir şekilde çalışmasını sağlamak.
b) Raylı Toplu Taşıma Sistemlerinin projeye uygunluğunu ve yapım ihalelerini değerlendirmek, ihale sonrası gerekli proje ve dokümanları incelemek, onaylamak, ihalelerin sonuçlarının geçici ve kesin kabullerini yapmak, uygulama ve projelerle ilgili sözleşmeleri incelemek, değerlendirmek, resmi ve özel kuruluşlarla konusu ile ilgili yazışmalar yapmak.
c) Nostalji Tramvay ve Hafif Raylı Sistem araçlarının hizmet kalitesinin arttırılması adına çalışma yürütmek; gelen şikayetleri değerlendirmek ve bu doğrultuda yüklenici-işletici firmayı uyarmak.
ç) Şube Müdürlüğünü ilgilendiren konulara ilişkin hukuksal süreçleri takip etmek,
d) Şube Müdürlüğünü ilgilendiren ve UKOME Genel Kurulunda görüşülmesi gereken konularda; ön incelemeler ile gerekli tüm bilgi ve belgeleri hazırlamak, Müdürlük görüşüyle beraber UKOME Şube Müdürlüğüne iletmek.